Baza działaredakcja -

redakcja

redaktorka naczelna: Magdalena Ujma
do 2008 roku redaktorka naczelna: Lidia Krawczyk

wydawca: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
adres redakcji: pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków
kontakt: (+48) 012 422 10 52, ujma@bunkier.art.pl

pismo od nr 9(9)2008 zawiesiło swoją działalność

rok założenia: 2007
periodyczność: dwutygodnik
medium: sieciowe

redakcja zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian w tekstach

Ilustracje do tekstów prosimy przesyłać w osobnym załączniku, nie umieszczać ich w pliku tekstowym, format .jpg, maksymalnie szerokość obrazka 800 px, 72 DPI.

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

archiwum

Przeglądaj wszystkie wydania teksty.bunkier.art.pl

zobacz archiwum }

w ostatnim numerze